Retningslinjer ved bruk av Soulwizdom

Velkommen til vårt Globale Fakkelbærer Nettverk. Intensjonen med Soulwizdom er å dele, inspirere og støtte hverandre på reisen mot Samhørighetens Dimensjon. Med kjærlig veiledning fra Zarius & Det 7 Rådet, skal Fakkelbærere bistå i jordens, menneskets og universets evolusjon.

Vennligst les igjennom retningslinjene, som er laget for å verne om hver enkelts reise samt skape åpenhet, ærlighet og tillit blant medlemmene. 

Vis respekt for hverandres reiser

Husk viktigheten av å være en ren kanal for kjærligheten. Fakkelbærerer respekterer og aksepterer de medreisende i fellesskapet på alle nivåer; sjel, energi og det fysiske, uansett frekvensnivå og forstår at alle i fellesskapet er like verdifulle. Fakkelbærere kommuniserer åpent, ærlig og støttende med hverandre.

Ingen diskrimenering

På sjelens reise er vi alle ett. I Ånden er vi alle like. Opplevelsen av dette, diskriminerer ei. En Fakkelbærer tar eieransvar over eget liv som reflekteres gjennom handlinger i lyset. Soulwizdom er en plattform fri for diskriminering og som medlem viser du tålmodighet, ydmykhet, tillit og respekt ovenfor alle medlemmer på plattformen uansett, rase eller etnisk opprinnelse, religion, funksjonshemning, kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning eller kjønnsidentitet,

I am

Intensjonen din er klar ved å si "I am". Følg opp i handling, kjærlighetsfulle handlinger, først da vil affirmasjonen få styrke. Stå trygt i ditt eget Lys og ta eieransvar for dine handlinger og du vil føle styrken av fellesskapet som støtter deg. Alle Fakkelbærere aksepterer, respekterer og opprettholder taushetsløftet som er innført for å ivareta medlemmers erfaringer og opplevelser i fellesskapet og på plattformen.

Gaven

Vi taler til dere idag omringet av våre felles venner. De som bærer med seg innsikt som kan bistå deres egen reise på Lysveien, i felleskap og alene. Soulwizdom er et sted fylt med lidenskap, inspirasjon og håp, og vi ber deg om å verne om renheten ved å ikke dele nettsøppel, spam, vold, nakenhet eller seksuelt innhold, skadelig eller farlig innhold, hat innhold eller trusler mot andre medlemmer. Alt innholdet på Soulwizdom.tv er opphavsrettet og må ikke deles, distribueres eller kopieres uten samtykke fra ATG academy.

Vennligst les igjennom Soulwizdom.tv privacy policy og terms of service for mer informasjon.

Tusen takk for at du ønsker å bli en del av vårt Globale Fakkelbærer Nettverk og på den måten bistå med å høyne frekvensen her på Moder Jord. Husk å ha det gøy imøte med likesinnende fra hele verden! 

«Gi nå slipp på all illusjon av frykt og ha tro på din rolle som Fakkelbærer. Din fakkel lyser sterkt nå.»

I takknemlighet, lys & kjærlighet,

Vibecke Garnaas

Kanal for Zarius & Det 7 Rådet