Nøkkelen Til LysetIntroduksjonskurskr1050/mnd

Med boken Nøkkelen Til Lyset som grunnlag og ved hjelp av tidligere gjennomførte kanaliseringer, vil følgende temaer bli dekket i løpet av kurset:

 • Hvem er Zarius & Det 7 Rådet?
 • Innføring i de tre nivåene: sjel, energi og det fysiske.
 • Forståelsen og samspillet mellom det å gi slipp, ha tillit og aksept av sin egen sjel.
 • Se nærmere på egoets begrensninger vs sjelens kraft.
 • Samspillet menneskehet, Moder Jord & Universet.
 • Hva vil det si å være en kanal for kjærligheten?
 • Lysveien og Samhørighetens dimensjon.
 • Hva er en Fakkelbærer & en Aktiv Fakkelbærer?

Introduksjonskurset består av 8 samlinger med en varighet på ca. 2,5 time. Det er 2 samlinger pr måned og dvs at kurset strekker seg over en periode på 4 måneder.

LysveienFakkelbærerbeviskr1000/mnd

Lysveien får ny form og er nå et kurstilbud med en varighet på ca. 6 måneder med oppstart i januar og august. Man trenger ikke å se på seg selv som en Fakkelbærer for å delta på kurset, men alle må ha gjennomført introduksjonskurset Nøkkelen Til Lyset. På Lysveien vil det bli fokusert på:

 • å få på plass egenkjærligheten på tre nivåer; sjel, energi og det fysiske
 • Bli kjent med og akseptere sjelens stemme dvs frekvens
 • Samspill mellom mennesker, sjelemøter, for å erfare magien av å være ett
 • Lytte & handle
 • Innsikt i hva lidenskapen består av og hvordan forvalte denne på tre nivåer.
 • Gi tilbake i ubetinget kjærlighet til Moder Jord, menneskeheten & universet.
RegnbuensveiAktive Fakkelbærerekr700/mnd

 En Aktiv Fakkelbærer beskrives av Rådet som følgende:

 • Har ett kall om å bistå med sine ressurser på tre nivåer. Eks. handle på tre nivåer gjennom å gå foran som gode eksempler.
 • Gi tilbake i ubetinget kjærlighet med kjærlig veiledning fra universell kraft. Eks. Lysveien tillit til seg selv. Regnbuensvei tillit til universet.
 • Moden for å bli kallet på av Rådet eller universell kraft for å bistå menneskeheten, Moder Jord og universet gjennom fysisk handling.
 • Står sterkt i tryggheten av eget lys og med et ønske om å spre dette i ubetinget kjærlighet.

Regnbuensvei samles til råd for å få veiledning av universell kraft i forbindelse med å skape en ny jord.