Introduksjonskurset Nøkkelen Til Lyset er basert på boken med samme navn og som er kanalisert på vegne av Zarius & Det 7 Rådet. Over en periode på tre år har Zarius & Det 7 Rådet formidlet budskap, innsikt og kunnskap til flere grupper som de har kalt Fakkelbærerne. Intensjon er å bistå hvert enkelt menneske til å omfavne og ta i bruk alle ressurser dvs på tre nivåer; sjel-, energi- og det fysiske nivå. På den måten kan vi, som mennesker, leve våre liv fra våre hjerter og frigjøre oss fra alle menneskelig begrensinger som vår tredimensjonale verden har klart å påføre oss.

Gjennom å ta eieransvar for eget liv, ved å se verdien av våre handlinger på tre nivåer, kan vi gjøre nye valg i livet som vil bringe en dypere forståelse av det som betegnes som den spirituelle verden eller åndeverden. Vi gjenoppretter forbindelse med sjelen og forsterker samspillet mellom kropp & sjel, slik at vi kan manifestere vårt livsprosjekt og på den måten bistå menneskeheten, Moder Jord og universet i en positiv retning.

Med boken Nøkkelen Til Lyset som grunnlag og ved hjelp av tidligere gjennomførte kanaliseringer, vil følgende temaer bli dekket i løpet av kurset:

  • Hvem er Zarius & Det 7 Rådet?
  • Innføring i de tre nivåene: sjel, energi og det fysiske.
  • Forståelsen og samspillet mellom det å gi slipp, ha tillit og aksept av sin egen sjel.
  • Se nærmere på egoets begrensninger vs sjelens kraft.
  • Samspillet menneskehet, Moder Jord & Universet.
  • Hva vil det si å være en kanal for kjærligheten?
  • Lysveien og Samhørighetens dimensjon.
  • Hva er en Fakkelbærer & en Aktiv Fakkelbærer?

Introduksjonskurset består av 8 samlinger med en varighet på ca. 2,5 time. Det er 2 samlinger pr måned og dvs at kurset strekker seg over en periode på 4 måneder. Oppstart 15. januar 2018 kl. 1815 i Son, Akershus.

Kursprisen er på kr 4 200,-. Faktura pr måned kr 1050,-. Depositum ved påmelding er kr 1050,-. Prisen inkluderer 1 kopi av boken Nøkkelen Til Lyset og medlemskap på nettsiden Soulwizdom.tv. Som medlem på plattformen får du tilgang til flere verktøy som f.eks. lydfiler og videoer.

Påmelding med navn, adr. og mobil nr. sendes til: event@soulwizdom.tv Det er maks 7 personer pr gruppe. Bli med på en magisk reise i kropp & sjel! Hjertelig velkommen.