Hopi chant

Syng med å kjenn kraften av takknemlighet frigjøre deg fra dagens begrensninger! Syng med den stemmen du har!

The Earth is our mother, we must take care of her
The Earth is our mother, we must take care of her.
Hey yana, ho yana, hey yan yan,
Hey yana, ho yana, hey yan yan.

Her sacred ground we walk upon, with every step we take
Her sacred ground we walk upon, with every step we take.
Hey yana, ho yana, hey yan yan,
Hey yana, ho yana, hey yan yan.

The Sky is our father, we must take care of him
The Sky is our father, we must take care of him
Hey yana, ho yana, hey yan yan,
Hey yana, ho yana, hey yan yan.

The Rivers are our sisters, we must take care of them
The Rivers are our sisters, we must take care of them.
Hey yana, ho yana, hey yan yan,
Hey yana, ho yana, hey yan yan.

The Trees are our brothers, we must take care of them
The Trees are our brothers, we must take care of them.
Hey yana, ho yana, hey yan yan,
Hey yana, ho yana, hey yan yan

Category: Nyeste Video, Video
Om Forfatteren
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>