INFORMASJON VEDR BALANSERING AV PRIVAT EIENDOM

Ønsker du at Soulwizdom skal gjennomføre en balansering (også kjent som husrens) av hjemmet ditt, så ber vi om at du leser igjennom informasjonsskrivet før du inngår en avtale. Intensjonen med skrivet er å besvare eventuelle spørsmål og gi en kort innføring i hva dvs. å balansere et hus. Det er en del praktiske ting som det er greit å ta med i betraktningen før en avtale inngås.

 • Alt rundt oss består av energi. De fleste er i dag opplyst om skadelig stråling fra lavfrekvente energikilder. Mennesket kringkaster også energi og som er basert på personens egen frekvens. Vi ber derfor om at kun dem som er bosatt i huset er tilstede under balanseringen med unntak av små barn og hunder (katt er ok). Barn og dyr er som regel renere i energiformen enn voksne og bør derfor ikke være tilstede siden vi ikke vet hvilken energi som befinner seg i huset, og hvordan vår tilstedeværelse vil påvirke energien, før rensen er gjennomført.
 • Vi mennesker har frivilje og det har også energier i andre dimensjoner. Dvs. at en ”energi” som har blitt værende på astralnivået har tatt et valg. Det er derfor svært uheldig å tvinge ”energier” på dette nivået, til å forlate et tilholdssted uten samtykke fra ”energien” selv. Ved tvang kan karma påvirke alle involverte. Vi må huske at vi først og fremst er sjel som har en jordisk erfaring for, på denne måten, å heve vår egen frekvens.
 • Flere og flere mennesker blir stadig mer sensitive til energikilder, både på godt og vondt. Frekvensen av energien du kringkaster er basert på dine mentale og følelsesmessige tilstand. En person som ser på ”glasset som halvfullt” kringkaster på en høyere frekvens enn en person som ser på ”glasset som halvtomt”. En persons mentale og følelsesmessige tilstand kan derfor avgjøre hvor effektiv balanseringen er, på godt og vondt.
 • Kunnskap er styrke. Vi ønsker derfor å opplyse og lære bort hvordan dere selv kan bistå ”energier” på astralnivået. Dere vil derfor få tips og råd for hvordan dere selv kan holde energien ren i hjemmet deres. Som sagt, så er vi omgitt av energier og det er aldri noen garanti for at ”energier” ikke igjen kan påvirke hjemmet ditt. Barn, som er sensitive, har en tendens til å tiltrekke seg ”energier” fra astralnivået. Du kan se på det som fluer som trekkes mot lyset, på lik linje trekkes ”energier” mot den energikilden med sterkest frekvens, lys.
 • Etter balanseringen av hjemmet, så vil dem som har vært påvirket av ”energien” bli renset. Dvs. energifeltet også kjent som aura, vil bli renset. Intensjonen for dette er å bistå alle parter i å gi slipp. Vi oppfordrer derfor å snakke om andre ting fremfor hva som har skjedd under balanseringen. Det tar ofte litt tid før rensen er fullstendig aktivert på vårt plan, så vi ber om en tilbakemelding når det har gått 3 uker.Før en avtale så trenger vi svar på følgende:
  • Hvor du bor, da først og fremst postnummer og sted?
  • Bor du i hus, leilighet, blokk eller på gård?
  • Hvor mange kvm er boligen? Hvor stor er gården?
  • Har vi tilgang til alle rom i huset (inkl. kjeller og loft hvis nødvendig)?
  • Hvem vil være tilstede i boligen under balanseringen?
  • Et vanlig hus på ca 200 m2 balanseres gjennomsnittlig på 2,5 time.Soulwizdom har i dag et team av veiledere som gjennomfører balanseringer. Alle i teamet har gjennomgått undervisning i energiarbeid i regi av Vibecke Garnaas og har de siste 3 årene vært delaktig i balanseringer i private hjem.

   Alle balanseringer gjennomføres i henhold til interne standarder utarbeidet av Vibecke Garnaas for å kvalitetssikre jobben, så langt det lar seg gjøre.

 • Balansering i regi av teamet, faktureres med kr 850,- pr påbegynte time.
 • Balansering i regi av Vibecke Garnaas, faktureres med kr 1100,- pr påbegynte time.
 • Helgetillegg kr 300,- pr time.
 • Kjøring kommer i tillegg.Ønsker du å avtale tid for balansering, så vennligst send e-post til: info@soulwizdom.tv med:

  - Navn, adresse og telefon nummer.
  - Svar på overnevnte spørsmål.
  - Forslag på dato og tid.
  - Hvem du ønsker skal gjennomføre balanseringen.

  Har du flere spørsmål, så hører vi gjerne i fra deg.

Balansering av Privat Eiendom

| Balansering, Verktøy | 0 Kommentarer
Om Forfatteren
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>