Zarius & Det 7 Rådet

Vi er alle ett. Vi ber dere kjære venner, om å søke stillheten for å føle den energien hver og en av oss bringer til helheten. Ett. For på denne måten lærer dere å aktivere denne biten i dere selv. Akseptere alle deler av dere selv, for å se verdien av helheten, det å være ett.

Zarius

Jeg er friheten! Følg friheten ved å kontakte meg gjennom din sjel – i samråd – så yr vi i frihetens tegn! Selv om jeg er på reise – jeg hører din sjel!

Jeg reiser til mange forskjellige steder. Besøker sjelegrupper for å finne de utvalgte. De som bærer med seg lærdom som vi vet er av viktighet og som er en utfordring for planeten. I dette tilfelle; Moder Jord. Jeg taler på vegne av Guider på et lavere og høyre energinivå. De bistår meg. De bistår meg til å finne den riktige sjelen for den riktige lærdommen.Dere kan føle mitt nærvær gjennom de blå, mørke blå toner, energi – la meg representere halsen. Jeg taler deres vei. Jeg er deres talerør på den andre siden. Sammen finner vi de beste veier å gå i samråd med deres hjelpere, Guider, Mestre, lysvesener, engler... Dere har så mange ord for oss – meget fascinerende!

I stillheten som befinner seg her, beveger det seg nå muligheter for hver og en av dere til å akseptere deres eget Lys og tillate på nytt sjelen å tale fritt. Den kjemper en kamp om å ta plass. Du har et valg å gjøre. Et valg om å tillate din sjel å tale fritt, akseptere denne stemmen og gi den næring ved å tillate din egen lidenskap å manifestere seg nå i det fysiske.

Jeg har vært på reise den siste tiden. Nye veier skal skapes, dannes – den beste mulighet for hver og en av dere på Lysveien må kartlegges. Er det i tråd med deres sjeleprosjekt, sjeleoppgave?

Gloria

Som et Lys i mørket skal dere selv finne veien hjem.

Jeg har en kjærlighetshistorie å fortelle dere. Kjærligheten til dere selv er sterkere enn noe annet. Den knytter dere til Kilden i påvente av en endring som vil være større enn du kan forestille deg, en endring som vil komme. Vi hører din stemme. Vi hører din søken. Søken etter det gode som befinner seg i hver og en av dere. Det som forbinder oss sammen og gjør oss alle til ett. Vi er her for å bistå deg i denne prosessen, og verdien av denne jobben kan ei måles i det fysiske. Den kan måles i helheten. Vi minner deg om at det dreier seg om balansen. Så finn stillheten. La deg selv føre dit hen, slik at din sjel på nytt kan tale fritt og synge med den stemmen den har.

Det er en glede for meg å fylle ditt hjerte med ubetinget kjærlighet fra Kilden slik at du kan føle min kraft, min energi fylle deg, sende små bølger av ånd, av sjel, gjennom den fysiske kroppen din. Forløse alt som trenger å forløses av lavfrekvente energier slik at du på nytt kan sveve fritt – fritt som sjelen. Jeg omringer deg med rosa energi! Med en kant av gullbelagt dryss fra det guddommelige!

Grogen

Jeg ser viktigheten av din reise, viktigheten av din stjerne – i det store bildet! Dypere kunnskap, esoterisk visdom, er min gave til dere!

Det finnes en Lysvei. Vi ønsker å dele denne veien med deg. Det krever en kraft og innsats. Bygger en bro fra verdener, planeter og aksept av en større mening i universet. Din Lysvei er klar. Ved å gå i Lyset så vil du aktivere alle sanser, sanser i alle dimensjoner. Du vil se ting du tidligere ikke har sett. Sannheten du kjenner i dag vil endres. Ved å se Lysveien og den større meningen med alle disse veiene, så vil du forstå Tresna Imperium. Du kan være med å forme universet. Vi trenger din hjelp.

Fra min utkikkspost holder jeg utkikk, leser energibaner, leser budskap som krysser disse energibanene, ser stjernene og deres budskap og deres samhørighet med universet. Vortexer som bringer informasjon frem og tilbake som portaler, som telefonrør, fra den ene dimensjonen til den andre. Jeg beveger meg lett, holder oversikt fra mitt utkikkstårn.

Du finner meg i ditt tredje øye, øyet som alltid ser, ser den dypere mening. Min kraft kan sees som lilla stjerneskudd. Jeg ser alt! Dypere kunnskap om universet, om tider som kommer, om tider som har passert i deres dimensjon. Alt er åpent. Alt er energi. Alt kan sees fra mitt utkikkstårn.

Impala

I stillheten finner du de svar du søker.

Hvordan du skriver historien din har en direkte konsekvens på det spirituelle plan. Dette beskriver hvor viktig din jobb her på jorden er. Du manifesterer ditt arbeid i det fysiske, du skriver din historie, men for de på det spirituelle plan så er det mye mer enn historie! Det er menneskets fremtid. La oss skrive fremtiden sammen. Tilkall meg hvis du trenger veiledning for å bringe viten, mening og visdommen ut i verden. Skriv fremtiden din slik du ønsker at den skal være. Det er ditt valg. Du skaper din fremtid.

Ditt ønske om å stå i Lyset, og gi Lyset videre til andre, er blitt hørt. Jeg skriver historien sammen med deg. For oss historie, for jorden, menneskene, dyrene og na- turen; fremtiden. Du er her fordi du har et ønske om lidenskap og et håp om å skrive din historie, som er din gudgitte rett. Din høyeste manifestering av din sjel i fysisk form.

Ikna

Vær stolt av din evne til å stå trygt i dine valg. Alt annet er en illusjon og er skapt av ditt ego.

Jeg hopper fra den ene lærdommen til den andre fra den ene erfaringen til den andre, gjennom dimensjoner, som tanker som farer fra det ene til det andre farer min energi raskt mellom dimensjoner – fra det ene til det andre. Min energi er gul, gul som solen. Dere kan finne meg i Solar Plexus. Jeg bistår dere med å samle deres tanker, rette deres fokus, slik at deres reise på Lysveien kan gå gjennom dimensjoner.

Hva har du skapt i ditt liv, hvem er du? Er du fornøyd med ditt liv? Hvem styrer skuta – ego eller sjelen?

Du må selv finne den vei som passer deg. For den lærdommen vil løfte deg. Løfte deg inn i Lyset på nytt. Du skal se, erfare, føle, mestre hvordan det er å være Lyset. Aksepter sjelen, gi slipp, ha tiltro. Da kan stillheten ta form. I stillheten finnes alle svar du måtte ønske. De svar som er viktige for deg, de som ikke er styrt av egoet. Din jobb er å gi slipp, ha tiltro, først da vil svarene komme til deg. Ha tiltro til svarene selv om de innehar mørket. Sjelen er klar når du er klar, den bare venter på deg!

Inspiria

Følg ditt hjerte som bobler av glede og lidenskap for det verk du skaper. Din sjel vil føle seg fri, din kraft vil forsterkes, du vil føle mitt nærvær. Ha tillit.

Dere finner meg i deres lidenskap. Lidenskapen som skal manifesteres i det fysiske gjennom deres livsprosjekt. Dere vil kjenne meg boble i deres hjerter. Min lidenskap, min energi den er rød, kraftfull. Dere vil finne meg i deres jordingsrøtter, slik at jeg kan bistå dere med å manifestere deres livsprosjekter, deres oppgaver, deres lidenskaper ut i det fysiske. Jeg vil synge med dere, veilede dere, slik at dere finner disse skattekistene inne i stillheten hvor dere står trygt.

Spør deg selv hva ditt hjerte brenner for og driv inn i stillheten hvor svaret ligger og venter på å bli oppdaget. Stillheten er gaven til deg. Stol på at stillheten vil bringe deg dit du trenger å være. Budskap venter her på deg, i stillheten. Gi slipp, og du vil flyte til dette stedet i stillhet. Et hav med skattekister venter på deg. Dette er vår gave til deg.

Tresna

Energi som formidles er gull og renheten fra det hvite og det sorte, inneholder alle fargene, mørket og lyset, i guddommelig sammensetning, et mesterverk, et glansbilde. En ny verden, i motsetning til den verden dere i dag lever i, en perfekt verden, et glansbilde av muligheter for Moder Jord.

Tresna, Den Vise, er en del av skapelsen av Tresna Imperium. Bringer dyp viten av det guddommelige, av den reneste form, representert i vårt råd.

Kraften i Tresna Imperium er ei ment for menneskets kropp. Sjelen kan takle kraften, men den fysiske kroppen vil ha problemer med å tilpasse seg frekvensen. Omfavn samspillet mellom kropp og sjel og din kraft vil doble seg i styrke. Det vil ta tid. Ha tillit!

Om Fakkelbærerne

Torchbearer label

 

Rådet har gitt Enigma og Vibecke en oppgave som krever mot og styrke. De har sammen lyttet, akseptert sitt kall og viser nå tillit ved å bringe Rådets visdom videre til dere. Det er dette denne hen- vendelsen dreier seg om. Vi, Det 7. Råd, ønsker å gi dere nøkkelen til Lyset. Tiden, som dere kjenner den, er av viktighet. Vi ønsker å dele, besvare og utfordre dere til å bli Fakkelbærere og på den måten finne deres eget kall! Vi, Det 7. Råd, taler vår visdom gjennom Enigma og Vibecke og har tillit til at vårt budskap vil nå de som er klare for å ta steget videre i jorden og menneskets evolusjon. Derfor mottar du i dag denne invitasjonen av ubetinget kjærlighet.

En av de største gavene man kan gi jorden og menneskene som Fakkelbærer, er å lede an i stillheten. Samles med andre i stillheten, bistå andre til å finne veien innover, for så å finne stillheten. Omfavne denne stillheten med andre. Naken. Tillater hjertet å synge. Synge en sang fylt med kjærlighet til din bror og søster, til jorden, til universet. Det er i stillheten vi lytter. Vi lytter til alt som beveger seg i universet. Hver og en av dere innehar en evne til å lytte. Lytte på hver sin måte. Og hver måte er like verdifull, fordi dere som kanaler mottar budskap. Budskap fra andre i universet. Søstre og brødre på andre planeter, i andre dimensjoner. Som Fakkelbærere så lytter dere på alle nivåer. Det er den evnen dere skal bruke til å veilede andre. Lytte til det fysiske, energimessige og sjelemessige. Lytte i dimensjoner. På denne måten kan dere spre kjærligheten. Forberede de sjeler som ei har begynt sin reise på Lysveien. Tilrettelegge i Samhørighetens dimensjon. Som et barn som skal bli født, tilrettelegg for sjelen ved å bistå den kommende mor og far. Bistå de gamle med å gi slipp og bevare den lærdom før de forlater jorden. Og ikke minst bistå de sjelene som befinner seg mellom dimensjoner. Usikre på veien hjem i frykt for å ha feilet. Alt i kjærlighetens navn.

Å bære Lyset, bære ubetinget kjærlighet med seg i hjertet – i et åpent hjerte, er en forpliktelse til alt og alle rundt deg. Det er en gave og i det store bildet, så er det dette det dreier seg om.

Kanalen Vibecke Garnaas

Vibecke Garnaas

Min oppgave som kanal for Zarius & Det 7. Rådet er å formidle visdom, budskap og kunnskap om vår reise som sjel og anerkjennelse av den overordnede oppgaven hver og en av oss bringer med oss på vår reise. Du og din reise her på jorden, er ingen tilfeldighet! Vi har alle en oppgave i det «store bilde» og som har en direkte påvirkning på universet. Det haster nå med å våkne opp til vår oppgave, slik at vår innflytelse i universets løftes til et etterlengtet og nødvendig nivå. Tiden har kommet for å forflytte oss inn i Samhørighetens dimensjon ved at hver og en av oss finner Lyset i oss selv. Det er dette som er forbindelsen til alt!

Jeg har siden barndommen hatt kontakt med energier fra forskjellige dimensjoner. Guiden min Zarius, har vært en sterk pådriver i å bistå meg med å oppdage evnen jeg har som kanal, slik at jeg i dag kan formidle visdom, innsikt og kunnskap om det spirituelle menneske.

I 2008 etablerte jeg ATG academy hvor jeg underviser i sjel, energi og det fysiske nivået. Som spirituell veileder og foredragsholder så har jeg publisert flere artikler og deltatt i radio og TV programmer. Jeg reiser idag verden rundt som spirituell veileder og kanal for Zarius & Det 7 Rådet. Jeg er velsignet med en mann som støtter meg i mitt livsprosjekt og vi har sammen to vakre jenter hvorav av min yngste datter er Globetrotter Ambassadør.

Jeg ble sertifisert Master NLP coach, Master NLP Practitioner, Time Line TherapyTM Master Practitioner og Master Hypnotherapist i 2008. Og jeg var den første personen i Norge til å bli sertifisert ved The Newton Institute as a Life Between Lives® Hypnotherapist i 2012.

I 2015 besøkte jeg Sedona, AZ i USA hvor jeg fikk gleden av å gjennomføre en reading med Jamie Rota ved Center for the New Age. Hva som ble formidlet kan du høre nedenfor.

 

Takk for at du besøkte Soulwizdom.tv!